Veckomejl v. 48

Hej alla lussebullsmaskande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om Pedals årsmöte, gästföreläsning om svenska som andraspråk, jobba med PEDAL på Slottsstallarna, pluggkväll och quiz med PEDAL, studiebesök på Gällaryds skola, kontorets öppettider och Diplomatens sista spalt.

Läs mer

Veckomejl v. 47

Hej alla tjuvstartande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om finsittning med PEDAL, PEDALs årsmöte, gästföreläsning – svenska som andraspråk, Oskarshamns kommun söker lärare till fritidshem och högstadiet, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer

Veckomejl v. 46

Hej alla gillande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om Ny lärare-föreläsning med Lärarförbundet, förfest med PEDAL, pengar till välgörenhet, Ut i arbetslivet, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer

Veckomejl v. 45

Hej alla snöiga medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om valberedningens förslag på ny styrelse, halva inträdet på Slottsstallarna, motioner till årsmötet, förfest med PEDAL, söka-jobb-kurs med Lärarförbundet, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer

Årsmöte

Varmt välkomna till PEDALs årsmöte fredagen den 25/11 kl. 18:00!

Vid årsmötet kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag på en ny styrelse utifrån inkomna ansökningar. Det är sedan årsmötet som beslutar hur den nya styrelsen kommer bli.

I enlighet med PEDALs stadgar kommer även följande bestämmas:

– Fastställandet av medlemsavgiften
– Val av revisor
– Godkänna verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen
– Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
– Besluta om hedersmedlemskap för avgående styrelsemedlemmar
– Eventuella motioner och propositioner kommer att behandlas.

Motionsrätt tillkommer medlemmar i PEDAL.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, den 11/11, och kommer bli publicerade tillsammans med eventuella propositioner från styrelsen innan årsmötet.
Motioner skickas till pedal@pedalivaxjo.se.

Som medlem i PEDAL har du rösträtt i alla frågor som tas upp under mötet. Omröstning sker öppet, såvida ingen medlem begär sluten omröstning. I omröstning där utfallet blir lika har ordförande i PEDAL utslagsröst.

Vi kommer att bjuda på fika, kaffe och te så kom på mötet och gör din röst hörd. Det är DU som har makten med din närvaro! Vi håller till i sal K1081. 

Veckomejl v. 43

Hej alla mysiga medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om jobba på Slottsstallarna med PEDAL och vid Halloween, utskottsmöte, sök till styrelsen, jobbmässa i Eksjö, lärartjänst i Gällaryd, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer

Veckomejl v. 41

Hej alla trampande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om valberedningsmöte, trampa med PEDAL, hur man får notiser från PEDALs facebooksida, Stalljobbargrupp på Facebook, föreläsning med Friends, Läxläsning på HVB-hem Wälludden i Växjö med Multicultural, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer