GDPR

Den nya GDPR-lagen, som står för General Data Protection Regulation, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter PuL, personuppgiftslagen. Vi vill informera er medlemmar om hur vi i PEDAL hanterar era personuppgifter.

Medlemsuppgifter;
De personuppgifter vi sparar är era namn, mejladress, åttasiffrigt personnummer (ej fyra sista siffror) och mobilnummer.

Hantering av medlemsregister
Våra medlemslistor hanteras via tjänsten Hitract. Dessa uppgifter sparas upp till ett år efter din medlemstid.

Har ni några frågor går det bra att höra av sig till:
sekr@pedalivaxjo.se

Vi behöver ert godkännande på detta. I samband med införskaffande av medlemskap godkänner ni detta per automatik – om ni inte meddelar oss annat eller återkopplar till mailadressen ovan.