Utskotten

Pedal har tre olika utskott som med sin kreativitet planerar, hanterar och genomdriver de event som styrelsen beslutar ska genomföras. Utskotten är i hög grad autonoma, men där styrelsen alltid är ansvarig. Klicka på respektive länk i menyn för att läsa mer specifikt om vad de gör och hur du kontaktar dem!