Bli medlem

För att bli medlem måste du studera något lärarprogram på Linnéuniversitet och vara över 18 år. Medlemskap kan införskaffas under kickoffen varje år eller någon gång under kontorets öppettider. Det går inte att köpa ett medlemskap över nätet eller liknande. De flesta blir medlemmar under första dagen under kickoffen eller under veckan.

Som medlem i Pedal har du rösträtt i årsmöten och medlemsmöten och får gå på alla evenemang som Pedal anordnar. Du kan även söka till styrelsen eller något av Pedals utskott, samt till kickoffgruppen, lagledare eller funktionärer under kickoffen.

Kostnaden för ett medlemskap är 100 kronor för ett år, 150 kronor för två år eller 200 kronor för hela studietiden.

Ett medlemskap i Pedal ger dig samma rättigheter som ett medlemskap i Karolin, vilket är Pedals systerförening i Kalmar.