Styrelsen 2023

Pedals styrelse 2023 består av:

Ordförande:
Anton Nilsson
ordforande@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Vice Ordförande:
Felicia Bogren
vice@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Kassör
Matilda Rylander
kassor@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Sekreterare
Jennifer Hjortheim
sekr@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Jobbansvarig
Julia Hagfoss
jobbansvarig@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Webb-/infoansvarig
Lovisa Jonasson
admin@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Aktivitetsansvarig
Sem Faassen
aktivitet@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Utbildningsansvarig
Alice Bäckbro
utb@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Utbildningsansvarig
Tilda Hugosson
utb@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Socialt Ansvarig
Nils Stenholm
social@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Socialt Ansvarig
Maja Ekblad
social@pedalivaxjo.se