Veckomejl v. 22

Hej alla sommarlängtande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om sittning och eftersläpp är inställt, vikariera på förskola, Encells uppsatstävling, Promisepriset 2014, kontorets öppettider och Smaugs kåseri.

1. Sittning och eftersläpp är inställt

På grund av för svalt intresse för Känd från tv-sittningen kommer denna sittning, samt eftersläppet, att ställas in. Till er som införskaffat biljett kommer kontoret ha extraöppet idag mellan klockan 12-13 och på tisdag klockan 12-13 där ni har möjlighet att få tillbaka er pengar. Har ni inte möjlighet att hämta ut era pengar under dessa tider kontaktar ni de socialt ansvariga Anton Johansson eller Jacqueline Aaby om en ny tid.

 

2. Vikariera på förskola

Är du intresserad av att vikariera på förskola?

Då ska du ta kontakt med Vallens förskola, ett föräldrakooperativ som ligger på Teleborg. Det är en liten förskola med 22 barn, och en personalstyrka på fem personer.

De letar efter vikarier som kan täcka upp ordinarie personal i barngruppen när de är borta. De har även en tjänst som är uppdelad i att vara i köket och resterande tid i barngruppen. Därför är det meriterande om du kan tänka dig att ta hand om matlagningen också.

Är du intresserad och vill veta mer, hör av dig till ordförande Carina Johansson tel. 0733-986699. De kan även nås på mejl: vallensfsk@gmail.com.

 

3. Encells uppsatstävling

För tredje året i rad anordnar Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande – en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. De två bästa uppsatserna erhåller ett stipendium à 10 000 kronor vardera. Uppsatsen ska övergripande bidra till ökad förståelse och insikt om hur man kan stödja lärande på individuell, organisatorisk och samhällsnivå. Tävlingen vänder sig till studerande vid samtliga fakulteter och tävlingsbidragen ska vara skriva på kandidat-, magister-, eller masternivå under läsåret 2013-2014. För att få deltaga måste uppsatsen fått betyget väl godkänd (om sådant ges). Deadline för att skicka in uppsatsen är senast 30 juni 2014 till encell@hlk.hj.se.

 

4. Promisepriset 2014

Här följer information om stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom e-learning och interaktiva medier:

Syfte: Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Förutsättningar: Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut den 5 november 2014 under Promisedagen. Såväl leverantörer som producenter, studenter, kunder och media finns representerade under denna stora branschdag. Deltagarna får på så vis en naturlig och värdefull inblick i vad branschen har att erbjuda. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till e-learning och interaktiva medier.

Anmälan: Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar e-learning ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Anmälan till Promisepriset 2014 skickas till VD i Promise per e-post. Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2014.

Promiseprisets jury gör en bedömning enligt något/några av följande kriterium:

  • Innovation
  • Pedagogik
  • Tillgänglighet
  • Ekonomi
  • Teknik

I och med att examensarbetet/uppsatsen lämnas in förbinder sig den sökande att ej resa anspråk mot branschföreningen Promise, mot dess styrelse eller enskilda medlemmar, om upphovsrättsligt intrång skulle ske när examensarbetet publiceras, eller på annat sätt görs tillgängligt.

Om sökande vill begränsa ovan angivna möjligheter för Promise styrelse i upphovsrättsligt hänseende ska dessa begränsningar vara klart angivna och motiverade i samband med att bidraget lämnas in.

Promise förbinder sig i sin tur att inte använda det inlämnade examensarbetet/uppsatsen i kommersiellt syfte.

Urvalsprocess och jury:

Steg 1: Ordförande och VD i Promise går tillsammans med VD för Svensk Industriförening igenom alla inkomna nomineringar. Tre examensarbeten/uppsatser väljs ut och går vidare till steg 2. I steg 1 sker bedömningen huvudsakligen efter Promise krav på en god uppsats.

Steg 2: Juryn som utgörs av Promise styrelse kommer slutligen att välja det examensarbete/ den uppsats som får Promisepriset. I steg 2 sker bedömningen huvudsakligen utifrån praktikfältets och branschens krav på relevans.

Vid frågor om Promisepriset kontakta:

Mikael Svelch, VD för Promise, tfn: 08-440 11 83, eller e-post: info@promise.se

Välkommen med anmälan!

 

5. Kontorets öppettider

Kontoret har öppet både idag och imorgon mellan klockan 12-13 då du som köpt sittningsbiljett kan komma och få dina pengar tillbaka. Du som inte köpt biljett är självklart också välkommen för att köpa märken, snacka skit, filosofera och säkerligen få tips om countrymusik.

 

6. Smaugs kåseri

Att med en penna öppna ett nyckellås är svårt. Samtidigt är det problematiskt att skriva med en nyckel. Ett verkligt problem hade varit en låst dörr som kräver en kod och den koden har inte blivit nedskriven för det saknas en penna! Då har nyckeln förvandlats till en penna. Alltså är det inte svårt att öppna en låst dörr med en penna.