Veckomejl v. 21

Hej alla söta medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om känd från TV med Pedal, eftersläpp på Stenladan för ALLA, Encells uppsatstävling, Promisepriset 2014, kontoret har extraöppet och Smaugs kåseri.

 

1. Känd från TV med Pedal

Kommer hem, helt desperat. Har pluggat som fan.
Sätter på Tv:n. Sönderstressad av Hwang.
Rapport med sport och väder. Snart är dom där.
En blick som får mig att falla. Åh, Gud – jag tror jag är kär.

Den 31/5 ordnar Pedal sittningen Känd från TV! Lämna soffans trygghet och kom utklädd till en kändis från TV!

Som om inte sittningen vore nog så kommer du även att bli tilldelad en förfest och ett minst sagt LEGENDARISKT eftersläpp på Stenladan!

Biljettsläpp: sker tisdagen den 20/5 kl. 15.00 på Trummenängen i samband med Såpolympiaden. Det kommer hållas ytterligare ett biljettsläpp: tisdagen den 27 maj under kontorets öppettider kl. 12-13.

Pris: 120: – (inklusive mat, dryck och inträde till eftersläppet)

Sittningen: 31/5 18:00 Stenladan. Overall är frivilligt.

Eftersläppet: 22:00-02:00 är gratis för alla som varit på sittningen. Andra gäster (studenter) är välkomna på eftersläppet. Inträde kostar 50: – och köps i kön till Stenladan. ALLA måste ha legitimation med sig till eftersläppet.

Här är länken till evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1481931765370408/?fref=ts

 

2. Eftersläpp på Stenladan för ALLA

Är du en av alla dessa personer som vill avsluta vårterminen på Campus med en hejdundrande fest? Ett magiskt avslut på en tid fylld med salstentor och inlämningsuppgifter? Då har vi lösningen för dig:

Pedal har hyrt nedervåningen på Stenladan lördagen den 31 maj mellan kl. 22-02 och alla studenter är varmt välkomna!

Entré: 50 kr/person (uppvisande av legitimation och studentleg krävs). Varje student på Linnéuniversitetet får dessutom ta med sig en icke-student (som då enbart uppvisar legitimation)

OBS: Biljettkassan stänger kl 01:00, så se till att komma till Stenladan innan dess.

Bjud in era vänner, så ser vi tillsammans till att skapa den legendariska avslutningen som denna termin förtjänar!

Här är länken till evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/678382815532470/?fref=ts

 

3. Encells uppsatstävling

För tredje året i rad anordnar Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande – en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. De två bästa uppsatserna erhåller ett stipendium à 10 000 kronor vardera. Uppsatsen ska övergripande bidra till ökad förståelse och insikt om hur man kan stödja lärande på individuell, organisatorisk och samhällsnivå. Tävlingen vänder sig till studerande vid samtliga fakulteter och tävlingsbidragen ska vara skriva på kandidat-, magister-, eller masternivå under läsåret 2013-2014. För att få deltaga måste uppsatsen fått betyget väl godkänd (om sådant ges). Deadline för att skicka in uppsatsen är senast 30 juni 2014 till encell@hlk.hj.se.

 

4. Promisepriset 2014

Här följer information om stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom e-learning och interaktiva medier:

Syfte: Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Förutsättningar: Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut den 5 november 2014 under Promisedagen. Såväl leverantörer som producenter, studenter, kunder och media finns representerade under denna stora branschdag. Deltagarna får på så vis en naturlig och värdefull inblick i vad branschen har att erbjuda. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till e-learning och interaktiva medier.

Anmälan: Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar e-learning ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Anmälan till Promisepriset 2014 skickas till VD i Promise per e-post. Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2014.

Promiseprisets jury gör en bedömning enligt något/några av följande kriterium:

  • Innovation
  • Pedagogik
  • Tillgänglighet
  • Ekonomi
  • Teknik

I och med att examensarbetet/uppsatsen lämnas in förbinder sig den sökande att ej resa anspråk mot branschföreningen Promise, mot dess styrelse eller enskilda medlemmar, om upphovsrättsligt intrång skulle ske när examensarbetet publiceras, eller på annat sätt görs tillgängligt.

Om sökande vill begränsa ovan angivna möjligheter för Promise styrelse i upphovsrättsligt hänseende ska dessa begränsningar vara klart angivna och motiverade i samband med att bidraget lämnas in.

Promise förbinder sig i sin tur att inte använda det inlämnade examensarbetet/uppsatsen i kommersiellt syfte.

Urvalsprocess och jury:

Steg 1: Ordförande och VD i Promise går tillsammans med VD för Svensk Industriförening igenom alla inkomna nomineringar. Tre examensarbeten/uppsatser väljs ut och går vidare till steg 2. I steg 1 sker bedömningen huvudsakligen efter Promise krav på en god uppsats.

Steg 2: Juryn som utgörs av Promise styrelse kommer slutligen att välja det examensarbete/ den uppsats som får Promisepriset. I steg 2 sker bedömningen huvudsakligen utifrån praktikfältets och branschens krav på relevans.

Vid frågor om Promisepriset kontakta:

Mikael Svelch, VD för Promise, tfn: 08-440 11 83, eller e-post: info@promise.se

Välkommen med anmälan!

 

5. Kontoret öppet 20/5 kl. 12.00–13.00

På grund av den olycksaliga tomheten på kontoret förra veckan håller kontoret öppet på tisdag och vi garanterar att det inte kommer förekomma tomhet! Kom dit och snacka skit, köp märken eller filosofera lite i största allmänhet!

 

6. Smaugs kåseri

Smaug har inte tid med kåseri
en B-uppsats dämpar hans eufori.