Valberedningsmöte

Tisdagen den 11:e oktober bjuder Pedal in till ett medlemsmöte i form av ett valberedningsmöte klockan 17:00.

Sal: Kommer inom kort

Under detta möte kommer närvarande medlemmar att utse en valberedning. Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag på vilka som ska väljas till ny styrelse under årsmötet. Det förslag som valberedning lägger fram på årsmötet är inte definitivt, utan ses som en rekommendation under årsmötet. Det är årsmötets deltagare som röstar igenom kandidaterna.

Valberedningens arbete är att sammanställa alla de som sökt till styrelsen och lägga fram ett förslag. Under ett möte kommer valberedningen fram till de lämpligaste kandidaterna på varje post, samt skriver motiveringar till de valda personerna. Dessa motiveringar publiceras sedan den 10/11.

När valberedningen valts under medlemssmötet kommer också sittande styrelse att beskriva vad det innebär att sitta i Pedals styrelse och vad varje post har för uppdrag. Detta är ett ypperligt tillfälle att ställa frågor om de olika posterna och i övrigt om Pedals verksamhet.

Är du intresserad av att vara med i valberedningen? Och inte nu sitter i ett utskott eller planerar att söka till styrelsen?

Skicka då ett mail till valberedning@pedalivaxjo.se
SENAST MÅNDAGEN DEN 10/10 KL. 23:55.
Beskriv vem du är och skicka med kontaktuppgifter.
Det är en god merit för framtida pedalengagemang, och enligt Pedals stadgar krävs två utomstående pedalmedlemmar i valberedningen. Detta för att förhindra en jävsituation.

Puss & Kram från Pedals styrelse!