Utbildningsutskottet – STOOL

STOOL – Studieorienterade OrangeOverallklädda Lärarstudenter

Förutom att vara representanter för lärarstudenterna har vi som mål att anordna föreläsningar varje termin som på ett eller annat sätt anknyter till vår utbildning. Vi anordnar bland annat quizkvällar, pluggkvällar med annat. 

Intresserad av att hjälpa till? För att kunna fortsätta utvecklas behöver vi fler som vill göra en insats. Skicka ett mejl till utb@pedalivaxjo.se ifall du har några frågor eller idéer på aktiviteter vi kan planera och genomföra!

Ansvarig för STOOL är utbildningsansvariga Mikaela Söderlund och Sofie Rohr.