Om oss

I begynnelsen fanns det flera utbildningsföreningar för lärarstudenter vid Växjö universitet. Exempel på dessa var VIP (VI Pedagoger), GYLF (GYmnasieLärarnas Förening) och 49:ers (4-9 lärare). Men 1998 föll det sig som så att föreningarna gick samman, till en enda förening – PEDAL.

PEDAL, eller Pedagogalliansen som är dess fulla namn, är idag Växjös utbildningsförening för lärarstudenter av alla sorter, från förskolan till gymnasiet.

Syftet med föreningen är tvådelat. Dels arbetar vi med utbildningsfrågor, dels med sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen för lärarstudenter. Vi jobbar med att hjälpa pedagogikstuderande att påverka sina utbildningar och kurser. Vi verkar även för ett gott samarbete mellan studenter, lärare, institutioner och nämnder samt för att öka och förbättra gemenskapen mellan alla som studerar pedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö. Vårt arbete bedrivs förutom av styrelsen via våra utskott: utbildningsutskottet STOOL, sociala utskottet POOL, aktivitetsutskottet FIOOL samt Kickoffgruppen. Du kan läsa mer om dessa här på hemsidan på deras respektive sida.