Engagera dig!

PEDAL är en ideell förening av, via och tack vare lärarstudenter. Ideella föreningar kräver arbete på fritiden och varje år är det väldigt många som bidrar med det. Informationen nedan beskriver i stort vad varje år innebär för en engagerad medlem i PEDAL. Det kan tyckas vara mycket information men det är värt det. Att engagera sig är något av det roligaste som finns!


Styrelse och utskott

Varje verksamhetsår består av:

 • Styrelse – 11 personer
 • Utbildningsutskott – ca 7 personer
 • Socialt utskott – ca 9 personer
 • Aktivitetsutskott – ca 7 personer

Styrelsen utses på årsmötet varje år i slutet av november. Hur och när du kan ansöka kommer det alltid mer information om i oktober och november. När styrelsen är tillsatt beslutar de i januari vilka personer som ska sitta i respektive utskott genom förslag från respektive utskottsansvariga. Dessa förslag grundar sig på ansökningar som de utskottsansvariga har fått. Dessa personer driver sedan tillsammans Pedals verksamhet varje år. Det kan vara tidskrävande att engagera sig året runt för PEDAL men det är också otroligt roligt och givande att driva en verksamhet vars största uppgift är att glädja andra. Utöver de självklart humörhöjande förmånerna ger det ideella arbetet följande förmåner:

 • Styrelsen har företräde i kön till varje socialt event. Styrelsen har dessutom företräde i kön på Slottsstallarna varje torsdag och fredag.
 • Avgående styrelsemedlemmar tackas av efterföljande styrelse med god middag, oftast på en restaurang i stan.
 • Ett genomfört år i styrelsen ger ett hedersmedlemskap, vilket innebär att du för alltid är fullvärdig medlem i Pedal.
 • Sociala utskottet har företräde i kön till de sociala event som de själva planerar och genomför
 • Utbildningsutskottet har företräde i kön till de utbildningsevent som de själva planerar och genomför och deras kostnad för ett event/år kan komma att vara lägre än övriga medlemmars.

Kickoff
När utskotten är utsedda börjar styrelsen, utöver andra åtagen under året, arbetet med att tillsätta en general som tillsätter sin kickoffgrupp och i sin tur ska planera en kickoff som äger rum varje år i augusti. Kickoffens mål är att välkomna nya lärarstudenter till campus och ge dessa en så bra start som möjligt på deras studietid vid Linnéuniversitet i Växjö. Kickoffen drivs, förutom av styrelsen, också av:

 • General – 1 person
 • Kickoffgrupp – 8 personer
 • Lagledare – ca 30 personer
 • Funktionärer – ca 40 personer

Det är styrelsen som är högst ansvarig för Pedals verksamhet men likt det arbete som rör utbildningsmässiga och sociala event så delegerar styrelsen kickoffen till en kickoffgrupp. Denna kickoffgrupp består av 9 personer inklusive generalen. Efter att generalansökningar kommit in i januari utser styrelsen den som ska vara högst ansvarig för kickoffen det kommande året. Denna post tillsätts genom ansökningar, intervjuer och till sist röstning.

När generalen är tillsatt tar denne in ansökningar och genomför intervjuer med potentiella kickoffgruppsdeltagare. Generalen tar sedan fram ett förslag på en kickoffgrupp som framläggs till styrelsen, vilka beslutar om att acceptera generalens förslag eller inte. Eftersom Pedals kickoffverksamhet syftar till att delegera ansvar till generalen så krävs det särskilda skäl (exempelvis om medlemmen brutit mot stadgarna) för att styrelsen ska kunna förändra generalens förslag.

Kickoffgruppen öppnar sedan för ansökningar från lagledare och funktionärer. Lagledarna kallas också till intervjuer. När kickoffgruppen har ett förslag på lagledare och funktionärer så beslutar styrelsen om att acceptera detta förslag eller inte, likt samma procedur som ovan.

Värt att tillägga är att styrelsen aldrig har kännedom om de sökande som inte kommer med till respektive utskott, kickoffgrupp, lagledare eller funktionär. Det ska också påpekas att varje person som är engagerad i kickoffen ska skriva på ett nollefridskontrakt. Detta innebär bland annat att det kan blir konsekvenser för en person som missbrukar kontraktet. Exempel på missbruk är sexuellt kontakt, alkoholhets och påtvingade handlingar. I den positionen som den nya studenten är i, är vi medvetna om att de tyr sig till och litar på oss och det kommer vi inte missbruka för egna syften. Brott mot lagen kommer naturligtvis anmälas. Enligt stadgarna kan också ett kontraktsbrott leda till att medlemskapet avslutas.

Jobba på Slottstallarna
Utöver denna information är det möjligt att engagera sig via studentpuben Slottsstallarna och hjälpa till vid andra event. Pedal ansvarar för Slottsstallarna några veckor varje termin och det innebär att vi ska tillsätta arbetare till de kvällar som puben har öppet. För sitt ideella engagemang som jobbare så får varje jobbare ett jobbkort efter varje avslutat pass som man kan använda för att antingen ha förtur i inträdeskön eller skippa betala inträde vid en utgång på Slottsstallarna. PEDAL arrangerar även en tackaktivitet varje vår där alla som har jobbat med PEDAL får delta.

Engagera dig!
Är du intresserad av att engagera dig för dina kamraters skull? PEDAL vill gärna att så många som möjligt sluter samman och tillsammans utvecklar föreningen och driva den i en positiv riktning. Vi vill ha DITT sällskap!