Bli medlem

För att bli medlem måste du studera något lärarprogram på Linnéuniversitet och vara över 18 år. Medlemskap kan införskaffas under kickoffen varje år eller någon gång under kontorets öppettider. Det går inte att köpa ett medlemskap över nätet eller liknande. De flesta blir medlemmar under första dagen under kickoffen eller under veckan.

Som medlem i PEDAL har du rösträtt i årsmöten och medlemsmöten och får gå på alla evenemang som PEDAL anordnar. Du kan även söka till styrelsen eller något av Pedals utskott, samt till kickoffgruppen, lagledare eller funktionärer under kickoffen.

Kostnaden för ett medlemskap är 165 kronor för ett år, 220 kronor för två år eller 275 kronor för hela studietiden.

Under kickoffen kan du köpa ett kickoffkit, som innefattar en overall, medlemskap för hela studietiden och årets kickoffmärke för endast 650 kronor!

Ett medlemskap i PEDAL ger dig samma rättigheter som ett medlemskap i Karolin, vilket är Pedals systerförening i Kalmar.