Styrelsen 2022

Pedals styrelse 2022 består av:

Ordförande:
Ludvig Nensén
ordforande@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Vice Ordförande:
Hanna Hjortskull
vice@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Kassör
Alfons Gadd
kassor@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Sekreterare
Anton Jonsson
sekr@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Jobbansvarig
Kevin Jonsson
jobbansvarig@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Webb-/infoansvarig
Ida Andersson
admin@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Aktivitetsansvarig
Samuel Skåre
aktivitet@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Utbildningsansvarig
Edwin Åhman
utb@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Utbildningsansvarig
Alma Svensson
utb@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Socialt Ansvarig
Ofelia Olsson
social@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Socialt Ansvarig
Hanna Ljung
social@pedalivaxjo.se