Styrelsen 2021

Pedals styrelse 2021 består av:

Ordförande:
Ebba Viscovi
ordforande@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Vice Ordförande:
Albin Johansson
vice@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Kassör
Clara Hansson
kassor@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Sekreterare
Hanna Hjortskull
sekr@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Jobbansvarig
Oliver Paulsson
jobbansvarig@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Webb/info-ansvarig
Amanda Arvidsson
admin@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Aktivitetsansvarig
Dennis Lööf
aktivitet@Pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Utbildningsansvarig
Josefine Rang
utb@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Utbildningsansvarig
(Vakant)
utb@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Socialt Ansvarig
Max Rikardsson
social@pedalivaxjo.se

______________________________________________________________________________

Socialt Ansvarig
Albin Nensén
social@pedalivaxjo.se