månadsarkiv: november 2019

Veckomejl V.46

Hej alla medlemmar!

Veckans mejl innehåller information om Pedalens öppettider, Ny lärare, Årsmöte, Pluggkväll och G-klavens spalt med veckans låt!

1. Pedalens öppettider
Inget slår en ny vecka och en ny tisdag. Imorgon mellan 12-13 möter ni TickTack och G-klaven på kontoret. Kom förbi och prata om när det är okej att börja julpynta, ät er lunch eller bara mys tillsammans med oss. 

2. Ny lärare
21 november är det dags för årets ”Ny lärare-första jobbet” tillsammans med Lärarförbundet Växjö. Där får du som sistaterminsstudent reda på allt du kan behöva veta inför din första anställning. Du får även möjlighet att ställa frågor. Anmälan görs till lararforbundet@vaxjo.se senast på torsdag 14 november. 

Mer info om träffen samt anmälan finner du här: https://www.facebook.com/pedalpedagogalliansen.vaxjo/photos/a.1497819053865581/2346605315653613/?type=3&theater 

3. Årsmöte
Onsdag 20 november klockan 18 är det dags för Pedals årsmöte. Där kommer motioner och propositioner behandlas samt kommer valberedningen lägga fram sitt förslag på Pedals styrelsen 2020. Det är sedan närvarande medlemmar på årsmötet som beslutar hur styrelsen 2020 kommer bli. Det är därför viktigt att ni medlemmar närvarar. 

Mer info hittar ni här: https://www.facebook.com/events/1660397667436116/

4. Pluggkväll
13 november är det äntligen dags igen. Tillsammans med Lärarförbundet Växjö välkomnar STOOL er med öppna armar till terminens andra pluggkväll. Klockan 17 öppnar vi dörrarna till K1081 och startar vårt quiz. Efter quizet finns det möjlighet att stanna i klassrummet och plugga eller byta till det tysta klassrummet 1081. 

Mer info hittar ni här: https://www.facebook.com/events/1772795336185643/

5. G-klavens spalt
Dags för månadens visste du att:
– Elefanter är det enda djuret som inte kan hoppa
– Du kan leda en ko uppför en trappa, men inte nedför
– Kackerlackor kan leva i nio dagar utan huvud innan den dör
– En loppa kan hoppa 350 gånger sin egna längd, vilket motsvarar att en människa skulle hoppar längden av en fotbollsplan
– En ankas kvackande ekar inte, och ingen kan förklara varför
– Fjärilar smakar med fötterna
– En snigel kan sova i tre månader

Veckans låt: https://open.spotify.com/track/6BubvX05pun9ZjAOtkEYQb?si=NvKjhrjjSe-xedYYOoJiKg 

Puss och kram skumbanan!

Handlingar Pedals Årsmöte

Onsdag 20/11
2019
Tidpunkt: 18:00 
Plats: K1082

Dagordning för Pedals årsmöte 2019

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Val av mötespresidium
-mötesordförande 
-mötessekreterare
-två justerare tillika rösträknare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Upprättande av röstlängd
§ 6 Godkännande av verksamhetsberättelser (Bilaga 1)
§ 7 Godkännande av ekonomisk berättelse (Bilaga 2)
§ 8 Godkännande av revisionsberättelse
§ 9 Fastställande av medlemsavgift (Bilaga 3)
§ 10 Revidering av stadgar (Bilaga 4)
§ 11 Inkomna motioner (Bilaga 5)
§ 12 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 13 Val av styrelse 
§ 14 Överskrivning av konton
§ 15 Val av revisor
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Beslut om hedersmedlemskap (bilaga 6)
§ 18 Övrigt
§ 19 Mötet avslutas

Bilaga 1
§6 Verksamhetsberättelser för studentföreningen PEDAL 2018/2019

Styrelsens sammansättning vid slutet av verksamhetsåret 2018/2019
Ordförande Maria Tell
Vice ordförande Caroline Svensson
Kassör Emelie Karlsson
Sekreterare Sanna Holmqvist
Utbildningsansvarig Mårten Hjelm & Ebba Viscovi
Socialt ansvarig Hanna Larsson & Beatrice Karlsson
Aktivitetsansvarig Lina Johansson 
Webb/Infoansvarig Therese Wetterberg
Jobbansvarig Johanna Lindblom

Allomfattande verksamhetsberättelser 2018/2019
Kontor och inköp
Kontoret har under året fått en del nya möbler och nya lösningar för förvaring av bland annat märken och kontorsmaterial. Detta gjordes på initiativ av styrelsen för att öka trivseln för styrelsens arbete och för medlemmar som kommer på besök. Kontoret har städats kontinuerligt och det nya utseendet har möjliggjort att fler kan vistas inne på kontoret samtidig eftersom det finns fler sittplatser.

Enligt uppmaning från föregående år då ett stort antal overaller köptes in, gjordes i år ett inköp på 116 overaller för att räcka till alla nya studenter. Det finns i dagsläget ett lager av overaller som kommer kunna säljas på nästkommande kickoff, men vissa storlekar tog nästan helt slut under årets kickoff. Nytt för i år är att vi har satt pedalmärket på insidan av overallen, för att det ska synas bättre när den är på. I en övergångsperiod betyder detta att både gamla och nya overaller kommer säljas ett par år framöver.

Dropbox PRO har fortsatt använts för att kunna ha en gemensam lagring av all Pedals data samt att den blir säkerhetskopierad kontinuerligt. Även Google Drive har använts flitigt för olika syften, såsom styrelsemötesprotokoll och vid delning av information mellan styrelse och kickoffgrupp.

Flera märken har köpts in under året för att fylla på vårt lager. Styrelsen gjorde en satsning på att skapa både nya pedalmärken samt mer generella märken som kan locka fler studenter än lärarstudenter. Vid höstens välkomstmässa gav detta ett fint resultat då många av dessa märken gick åt. Generella inköp har även gjorts under året, bland annat kakor och tilltugg till mässor, kaffe och te till biljettsläpp och liknande händelser, samt påfyllning av kontorsmaterial såsom spritpennor och pärmar.

Samarbete med olika organisationer och studentföreningar
PEDAL har haft ett fortsatt samarbete med LUB (lärarutbildningen) genom att vara delaktig i arbetet kring examenshögtiderna och även genom att kickoffgruppen har blivit tilldelad kontaktinformation till blivande studenter på lärarprogrammet. Samarbetet med lärarfacken har varit god detta år och har hanterats genom möten, deltagande på event och kontinuerlig kontakt. Linnéstudenterna har varit en naturlig kontakt likt tidigare år där PEDAL deltagit på ordförandetorg, medlemsmöten och välkomstmässor. Under året har PEDAL även samarbetat med utbildningsförvaltningen på Växjö kommun, vilka bland annat har varit delaktiga under vår mingelkväll samt sponsrat vårens avslutningssittning. Hemmakväll har fortsatt vara en sponsor under året, men vi hoppas att den kontakten kan stärkas ännu mer under nästkommande verksamhetsår.

PEDAL har haft ett fortsatt samarbete med Karolin som är Pedals systerförening i Kalmar, dels genom att vi har bjudit in varandra till olika event, dels genom att styrelserna har träffats, umgåtts och delgett varandra information för att kunna utveckla våra föreningar.

Inför kickoffen 2019 samarbetade PEDAL med S.MI.SK, där samarbetet gick ut på att sjuksköterskestudenter hade jour under kickoffen och fanns tillgängliga om någon skadade sig. För detta bidrog PEDAL med innehåll till en goodie-bag, som i vårt fall sponsrades av Hemmakväll. Detta var ett uppskattat samarbete som PEDAL fick användning för vid flera tillfällen.

Den 27 april deltog PEDAL på alloverallsittningen tillsammans med CHAMPS, EHVS, KLUBB, LIPS, PAX, SAMVETE, S.MI.SK, VIS, VISKA, VÄXT och WÄDUR. Detta har inneburit samarbete mellan föreningarna både gällande planering och utförande av sittningen. PEDAL uppskattar att utbildningsföreningarna har någon form av samarbete och ser gärna att detta fortsätter.

Övrig verksamhetsinformation
Under året har PEDAL deltagit under Växjö Pride genom att gå i prideparaden. Detta för att öka medvetenheten om allas olikheter och rätt att vara den man är, samt för att visa att framtidens lärare bryr sig. Under våren hade PEDAL även klädinsamling, där kläderna sedan skänktes till Röda Korset.

Olika typer av medlemsmöten har hållts under året för att medlemmar i PEDAL under formella omständigheter ska få möjlighet att kunnat ställa frågor och besluta kring Pedals verksamhet. Under våren röstades nya stadgar in på ett extrainsatt medlemsmöte.

För att utveckla vår hantering av medlemsregister är ett byte till Cardskipper en pågående diskussion som vi hoppas kommer att genomföras inom en snar framtid.

Pedal har inlett ett samarbete med fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet med mål att medverka som sessionsvärdar på Matematikbiennalen 2020. Detta kommer generera pengar till Pedals verksamhet som gör att nästkommande styrelse har goda ekonomiska möjligheter för att utveckla Pedals verksamhet.

I skrivande stund har förberedelser inför Musikhjälpen 2019 påbörjats och PEDAL fortsätter sin strävan mot att samarbeta med fler föreningar och nationer under resten av året och nästkommande verksamhetsår.

Undertecknat Maria Tell, ordförande 2018/2019

Verksamhetsberättelse – Aktivitetsansvarig 2018/2019
Mitt första uppdrag som aktivitetsansvarig var att tillsätta utskottsplatser. Ansökan började i  januari och i februari var alla platser tillsatta. Totalt tillsattes två pedalmedlemmar och till en  början träffades vi och diskuterade vad vi ville anordna för aktiviteter, men även vad som hade varit lyckade aktiviteter föregående verksamhetsår. Vi försökte tänka brett för att locka  så många pedalare som möjligt till aktiviteterna.

I mitten av mars kontaktade Puls och Träning oss i PEDAL, då de var intresserade av ett  samarbete. Jag som aktivitetsansvarig, tog på mig rollen som kontaktperson och efter ett möte  skrevs ett kontrakt. På kontraktet står vilka krav och förväntningar vi har på varandra och vad  som gäller med reklam och antal pass vi ska arrangera hos dem. Vad det är för typ av pass går att förhandla om och jag tillsammans med styrelsen har fått komma med önskemål om vilka  pass vi tror kommer locka flest medlemmar. Under våra arrangerande pass hos Puls och Träning får våra medlemmar testa på olika slags pass gratis och med detta samarbetet får vi i styrelsen och våra medlemmar även rabatterade priser på deras gym. De får synas och höras  mer på campus, och vi får arrangera pass i deras lokaler. Win-win!  

Vårterminen 19   
Vårt första evenemang under vårterminen var alla hjärtans dag pyssel. Pysslet ägde rum  måndagen den 11 februari i en av skolans lokaler. Vi i FIOOL sågs 30 minuter innan, tände  ljus, satte upp tipsrundan, kokade kaffe och satte fram fika samt pyssel. Evenemanget pågick  från 18-20 och det kom runt 22-24 st. Det var en otroligt mysig stämning och allt var mycket uppskattat. Jättekul att så många kom tyckte vi i FIOOL. Ett lyckat evenemang helt enkelt!   Totalt uppgick kostnaderna i ca 200 kr för fika.   

Den andra aktiviteten blev i samarbete med Olympen. Jag kontaktade pedalaren Fernando  Cevallos Morales och frågade om han skulle vilja anordna Bootcamp för Pedal igen, och det  ville han. Han planerade och höll i hela passet, som var den 14 mars från kl 17-18. PEDAL stod för kostnaden för hallen, vilket landade på 60 kronor.     

Närmare påsk arrangerade jag nästa event: Äggjakten. Någon vecka innan lånade jag en  kanindräkt och spelade in flera filmsekvenser som lades upp på Pedals sociala medier. Syftet var att locka och informera medlemmar om äggjakten på ett roligt och kreativt sätt.  Äggjakten ägde sedan rum den 16 april. Jag och Bea ifrån styrelsen gick upp vid 6.30 och gömde alla tio äggen runt om campus. De var gömda både inomhus och utomhus och under dagen släppte jag ledtrådar om vart jag hade gömt dem på Pedals instagram. I äggen fanns  godis som Hemmakväll hade sponsrat med.     

Sista aktiviteten under vårterminen blev även det första med Puls och Träning. Den 29:e maj  anordnade vi Kangoo Jumps i deras lokaler. Jag upplevde det som att det var högt tryck på de mycket begränsade platserna vi kunde erbjuda till passet (endast 12 personer kunde deltaga). 

Kangoo Jumps var riktigt kul att testa och uppskattades av samtliga pedalare. Det blev  mycket skratt!

Höstterminen 19   
Höstterminens första evenemang blev en syjunta. Jag valde att sätta den först av mina  aktiviteter, då jag vet med säkerhet att många av årets nollor gärna vill pyssla och sy på nya  märken på sin overall. Det var ett perfekt evenemang att börja med, då det lockade en bred grupp av pedalare. Folk i alla åldrar dök upp och sydde, pratade, drack kaffe och åt mina  hemmagjorda kanelbullar. Det fanns även möjlighet att köpa märken under evenemanget, vilket vissa gjorde. Syjuntan höll på mellan 18-20 och det kom otroligt mycket folk. Superkul att så många kom! Att ta med till nästa gång: ​boka större sal!
Under hösten anordnade vi totalt tre pass i samarbete med Puls och Träning. Först ut var  yoga, sen zumba och sist kangoo jumps. De flesta pass har 20 platser totalt, förutom kangoo  jumps som har 12 (det är med tanke på de specialgjorda skorna). Vi försökte sprida ut passen så mycket som möjligt under hösten och tänkte även på att passen skulle hållas på olika dagar  samt olika tider. Många pedalare är intresserade av träning, men jag märkte ändå att det var svårt att locka dit folk. Vi blev aldrig 20 deltagare, som då mestadels var maxantalet. Mestadels blev vi 10-13 stycken, och det får man vara nöjd med. Puls och träning har själva  sagt att minsta antalet deltagare är tre. 

Den andra november var det dags för FIOOL att anordna en spökvandring. Vi samarbetade  här med några andra föreningar på campus och hela evenemanget gick ut på att fira halloween på ett kul, spontant och kreativt sätt. Alla som hade anmält sig och köpt biljett  (medlemmarna i respektive förening behövde betala 20 kr för att få gå på spökvandringen) samlades vid olika tidpunkter vid trummenbron och vandringen utgick sedan därifrån in i  skogen. Varför vi ville att medlemmarna skulle samlas vid olika tidpunkter var för att det inte skulle vara en för stor grupp som gick samtidigt. Det blir mer effektfullt med färre. Vandringen tog  ungefär 20-30 minuter.  

I skrivande stund anordnar pedalaren och fotografen Richard Evaldsson en fotokurs. Kursen är för nybörjare där nyfikna och intresserade av fotografi kan få tips och idéer om hur man skapar en bra bild. Kursen är uppdelad i två delar och första tillfället riktar sig till nybörjare och kräver ingen förkunskap. Andra tillfället kommer rikta in sig på en liten mer avancerad nivå.

Sammanfattning och tankar att ta med  
Det finns mycket potential i FIOOL och det viktiga är att våga testa. Tack vare samarbetet  med Puls och Träning har jag haft möjlighet att anordna pass som skulle vara betydligt svårare att arrangera om samarbetet inte fanns. Min förhoppning är att samarbetet ska fortsätta vara intakt och givande för båda parter under kommande verksamhetsår. För min del  kan jag säga att jag har känt stor tacksamhet gentemot Puls och Träning, då de har givit oss stora förmåner som har underlättat min post i styrelsen. 

Syjunta, äggjakten och även träningsrelaterade aktiviteter har varit väldigt lyckade och  uppskattade av våra medlemmar. Syjunta är toppen att ha nära inpå kickoffen, då det är ett  ypperligt tillfälle för de nya medlemmarna att träffa folk och komma in i gemenskapen. Äggjakten tror jag blev såpass lyckad på grund av att jag släppte massa filmer på mig i  kanindräkt för att göra reklam för evenemanget. Folk gillar när man bjuder på sig själv!

Bootcamp som vi anordnade i mars, men även pass på Puls och Träning har alltid haft hög  efterfrågan och folk tycker om att få möjlighet att testa på nya, spännande pass, som exempelvis Kangoo Jumps. 

Lite tips: 
Hemmagjorda bakelser lockar fler! Tror definitivt många kom till syjuntan bara för att  få smaka på mina bullar exempelvis. 

Prata med vänner, dina utskottare och styrelsen vad de anser att du bör anordna för  aktiviteter. Alltid skönt att kunna bolla lite idéer med någon annan.

Kolla med Olympen om du skulle vara sugen på att ordna aktiviteter där också. Vi har  haft Bootcamp där och det funkade jättebra.

Anordna aktiviteter på olika dagar i veckan så har fler chans att komma.   

Lägg ut en bild på Pedals instagram efter ett pass med Puls och Träning. Det  uppskattas!

Bra aktiviteter till våren:
Växjö 8:an. Tänk dig en varm, solig eftermiddag kanske en tisdag i april/maj. Ni  samlas på pedalängen där man antingen får välja powerwalk-gruppen eller springgruppen. En ledare för respektive grupp helt enkelt. Sen går eller springer man i  grupp runt växjösjön och sedan trummen (blir ungefär en mil) och avslutar på pedalängen igen. Gratis, enkelt och kul!   

Frisbeegolf! Finns en bana vid Teleborg slott.     

Avslutningsvis vill jag bara önska nästa aktivitetsansvarig stort lycka till!    

Undertecknat Lina Johansson, aktivitetsansvarig 2018/2019

Verksamhetsberättelse – Utbildningsansvariga 2018/2019
Verksamhetsåret har inneburit ett kontinuerligt arbete tillsammans med utbildningsutskottet STOOL bestående av Ebba Viscovi och Hanna Juhlin vilka valdes till utskottet under den ordinarie ansökningsperioden i januari. I samband med höstterminens start övertog Ebba rollen som en av två utbildningsansvariga till följd av avhopp från styrelsen. Sammanfattningsvis är de evenemang som STOOL anordnat utbildningsresa, pluggkvällar, föreläsningar, mingelkväll samt klassträff under kickoffen.

Efter att utskottarna tillsattes i början av vårterminen började arbetet med att planera inför höstens årliga utbildningsresa. Lotten föll på Stockholm med den NPF-säkrade Källbrinksskolan som huvudsaklig aktivitet. Dessvärre gick inte äskan från Linnéstudenterna igenom vilket satte käppar i hjulet och resan fick snabbt bokas om i början av höstterminen. Istället styrdes kosan mot Göteborg, Bokmässan och Liseberg 28 september. Trots omständigheterna och endast 15 sålda biljetter blev det en lyckad resa.

Precis som under tidigare år har vi haft ett kontinuerligt samarbete med Lärarförbundet som varit involverade i flera av våra evenemang. STOOL har regelbundet arrangerat pluggkvällar med ungefär en månads mellanrum där Lärarförbundet deltagit och bidragit med frallor och priser till de traditionsenliga quizen som ägt rum vid varje tillfälle. Lärarförbundet har också varit till stor hjälp gällande de föreläsningar som vi anordnat för våra medlemmar.

Ytterligare en aktivitet som anordnades var en mingelkväll under vårterminens andra halva som syftade till att lärarstudenterna skulle träffa och knyta kontakter med aktörer inom läraryrket. Lärarförbundet, utbildningsförvaltningen och rektorer i kommunen fanns representerade och under kvällen föreläste dessutom en verksam lärare om hur yrket kan fungera i praktiken. Även under årets kickoff tog STOOL plats i form av en klassträff där de nya studenterna fick möjlighet att möta sina blivande klasskamrater samt prata med mentorer, befintliga studenter som läser samma program, vilka fanns på plats för att berätta om utbildningen och besvara frågor. Tanken är att mentorerna ska finnas till hands även efter kickoffen för stötta de nya studenterna vid behov.

STOOL har också verkat i studentrepresentationen genom att Maria Tell representerat lärarstudenterna på Institutionen för svenska språket vid prefektens beslutsmöten. Arbetet har främst syftat till att lyfta studentperspektiv vid diskussioner och beslut på institutionsnivå. Studentrepresentationen har inneburit förbättrad kontakt med universitetet genom ökat samförstånd mellan lärarutbildare och lärarstudenter. Fler studentrepresentantsposter för lärarstudenter har också varit fyllda under årets gång.

Avslutningsvis har STOOL anordnat flertalet utbildningsrelaterade evenemang som varit lyckade om än med varierande närvaro. Det finns flera utvecklingsmöjligheter för nästa års STOOL att ta ännu större plats i Pedals verksamhet. Pluggkvällarna skulle till exempel med fördel kunna kombineras med mindre gästföreläsningar som ett komplement till utbildningen eller som en förberedelse inför yrkeslivet som följer. Inte minst har klassträffen och mentorskapet god utvecklingspotential i form av till exempel uppföljningsträffar efter kickoffen och generellt tydligare ramar för vad mentorskapet ska innebära så att de nya studenterna får ett ännu större välkomnande och trygghet i såväl sina studier som i Pedal som förening.

Undertecknat Mårten Hjelm & Ebba Viscovi, Utbildningsansvariga 2018/2019

Verksamhetsberättelse – Socialt ansvariga 2018/2019 
2019 har POOL bestått av totalt 9 utskottare som tillsattes i januari, mars och augusti. Under verksamhetsåret har utskottet planerat, genomfört och utvärderat olika evenemang för Pedals medlemmar att ta del av.

Den 15 februari var det dags för det första evenemanget, årets After ski som anordnades på Slottsstallarna. I år bjöds föreningen CHAMPS in att vara en del av evenemanget. Under kvällen fanns det en tipsrunda för alla att gå under kvällen och ett pris delades ut till en vinnare. Vi hade även bokat ett live-band som består av medlemmar som pluggar till musiklärare. Live-bandet gjorde att det blev ös och härlig stämning. Första evenemanget blev lyckat.

Det andra evenemanget som POOL anordnade var en sittning med temat ”PEDAL genom livet” där vi gjorde fyra förfester vilka var: barnkalas, tonårsfest, vuxenfest och pensionärsfest. Datumet för denna fest var den 23 mars. Sittningen bestod av roliga lekar, fantastisk mat och taggade medlemmar som gjorde en sittning vi sent kommer att glömma.

Den 11 maj efter mycket pusslande fick vi ihop ett evenemang som vi kallade för Grill och Chill, vi köpte hamburgare som vi kunde grilla och sedan sålde vi detta till medlemmarna som deltog på evenemanget. Det blev en trevlig kväll med perfekt väder för att sitta ute och ha det bra. Detta evenemanget var istället för årliga Campus Molloy, då det var svårt att få ihop ett Campus Molloy detta året.

Vi avslutade terminen med en avslutningssittning den 25 maj. Vi kunde genomföra denna kväll tack vare Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. De hjälpte oss med att hyra tält, bord och stolar. Dagen började med att POOL hade anordnat lekar, vi delade in medlemmarna i lag sedan fick de leka och de som vann fick sedan ta mat först på själva sittningen. Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun stod även för maten som POOL själva lagade. Vi i utskottet lagade olika sorters matpajer som var väldigt omtyckta och allting tog slut. POOL och medlemmarna var väldigt nöjda med dagen, lekarna var uppskattade och sittningen i sin tur var uppskattad.

Höstterminen började lite senare än vanligt, men den 4 oktober var det dags för årets förfest på Slottsstallarna. Evenemanget var för Pedals medlemmar men även icke-medlemmar var välkomna. Vi serverade snacks i mängder och sällskapsspel var tillgängliga för dem som ville spela. Kvällen slutade vid 21 då deltagarna fick chansen att gå ner på dansgolvet och fortsätta utekvällen på Slottsstallarna.

Årets Overallis ägde rum på Sivans den 26 oktober. Temat var F.U.S.K. där medlemmarna delades in i fyra förfester utifrån bokstäverna. Temat kunde tolkas hur som helst i koppling till sin bokstav. På Sivans väntade TM som var domare och efter första leken serverades tacos i vanlig ordning och det blev en lyckad sittning. Vi hade ett avtal med VÄXT så de ställde upp med fem stycken jobbare som gjorde att POOL kunde fokusera på sittningen.

Den 7 december kommer vi runda av verksamhetsåret med en finsittning som kommer äga rum inne på Kristinas. Sittningen är för medlemmar men även deras respektive som inte är pedalmedlemmar. Vi lovar god mat, lekar, fina fotografier och mycket mer. Sittningen kommer likt förra året ha ett tema som kan tolkas lite eller mycket beroende på vad man vill.

Undertecknat Hanna Larsson & Beatrice Karlsson, Socialt ansvariga 2018/2019

Verksamhetsberättelse – Kickoff 2019 
I januari 2019 publicerade PEDAL ett evenemang på Facebook där de sökte efter en general för att leda planeringen av kickoffveckan. 2019-års general Sebastian Månsson tillsattes den 4 februari och arbetet påbörjades omgående i form av ett möte med styrelsen följt av ett övergripande möte med tillhörande överlämning tillsammans med 2018 års general Viktor Andersson. Via Facebook, veckomail och Instagram meddelade PEDAL att ansökan till kickoffgrupp var öppen. Sista ansökningsdagen för att söka till kickoffgruppen var söndagen den 17 februari. Alla sökande blev kallade till intervjuer som hölls under måndag och tisdagen den 18:de och 19:de februari.

Posterna som tillsattes var:
Ekonomi: Louise Gunnarsson
Aktivitet: Max Law & Sonja Lindvall
Lagledare: Elin Lundberg & Tobias Svensson
Funktionär: David Svensson & Moa Wåhlin
(Ny post) Vice general/Major: Ludvig Nensén

Nytt för i år var posten ”Vice general/Major” denna post tillkom för att avlasta generalposten och att kunna stötta och vara en resurs inom kickoffgruppen.

När kickoffgruppen väl tillsatts hölls det första mötet tisdagen den 26:e februari där årets visioner diskuterades inom gruppen. Inom kickoffgruppen var alla överens om att försöka utveckla kickoffen ytterligare från tidigare år men även våga prova nya idéer i med anledning av att ge alla nya lärarstudenter en ännu roligare vecka. Parallellt med det traditionella arbetet genomfördes i form av bokning av pubar, DJs, lagledar- och funktionärsansökan etcetera hölls regelbundna möten hela våren med andra föreningar i syfte att bredda samarbetet under kickoffveckan.

Nytt för i år valde kickoffgruppen i samarbete med styrelsen att det bara skulle vara totalt åtta lag med med fyra lagledare i varje där tre kom att agera lagledare och den fjärde personen fakenolla första två dagarna för att sedan också gå över till att bli lagledare. Detta gjordes med argumentet att man får fler nollor per lag vilket gör att när avhopp tillkommer så är dem inte lika märkbara som när det är mindre lag.

Årets funktionärer utgjordes av en skara om 39 personer vilka var uppdelade som; funktionärer, materialfunktionärer, resursfunkisar och Richard Evaldsson som fotograferade och filmade hela kickoffen.

När samtliga personer var tillsatta inom kickoffens olika grenar hölls ett större informationsmöte för alla involverade, där även nollefridskontraktet signerades av samtliga.

Nytt för denna kickoffen var resursfunkisar som innebar att dem skulle finnas tillgängliga under dagarna för att hjälpa till att förbereda lekar men även hoppa in om någon skulle saknas. Detta var ett lyckat tillskott till hela kickoffen.

Under hela våren hölls kontinuerliga dialoger med VÄXT, SMISK, VISKA, Champs och SAMVETE vilket ledde till välfungerande samarbeten varje kväll på båda studentpubarna. Utöver samarbeten kring studentpubarna hade PEDAL ett samarbete med Samvete där vi tillsammans hyrde en Fun Park som var mycket uppskattat. Genom att Kickoffgruppen jobbade hårt under sommaren med att hitta bra och billiga lösningar samt välplanerade utgifter kunde man under veckan genomföra alla aktiviteter som man önskade att genomföra så som bumperball, achery tag, fun park samt andra aktiviteter.

Kickoffgruppen valde att skicka in en äskning till Linnéstudenterna för att få pengar till att ha ett liveband på torsdagskvällen tillsammans med SAMVETE. Äskningen godkändes och livebandet bokades, detta var mycket uppskattat.

Efter kickoffens slut skickades en enkät ut via Facebook till alla som var engagerade under PEDALs kickoff 2019, alla som var engagerade fick möjligheten att besvara enkäten för att förbättra nästa års kickoff. Denna utvärdering sammanställdes av styrelsen och det gjordes även en egen utvärdering av oss i kickoffgruppen tillsammans med styrelsen. Sist men inte minst kommer samtliga engagerade inom kickoffgruppen 2019 att ha en överlämning med nästkommande engagerade inom 2020 års kickoffgrupp.

Undertecknat Sebastian Månsson, General – Kickoff 2019

Verksamhetsberättelse – Marknadsföring och hemsida
Den främsta marknadsföringen av Pedals evenemang har skett via Pedals Facebooksida då det är forumet där en stor majoritet av våra medlemmar, samt övriga studenter som är intresserade av vad vi i PEDAL sysslar med, nås. Där har evenemang, enskilda inlägg och veckomejl lagts upp och delats. För medlemmar som inte använder Facebook fanns all information att nå antingen genom Pedals veckomejl eller på Pedals hemsida. Precis som tidigare år har instagram använts för ytterligare spridning av Pedals evenemang, både innan och efter evenemang. Instagram användes särskilt flitigt under kickoff-veckan genom uppdatering instagram-storys kontinuerligt under veckan. Dessa finns nu kvar på vår profil att se tillbaka på, dels för oss som vill återuppleva veckan men även för nyantagna som är nyfikna på nästa kickoff. Tidigare års kickoff-story på instagram finns även den kvar. Vårt snapchatkonto har inte använts utan uppdateringar från våra evenemang har främst skett via Instagram. Veckomejlet är just nu Pedals främsta informationskälla och skickas till medlemmar både via mejl, hemsidan och Facebook. 

Undertecknat Therese Wetterberg, Webb/Info-ansvarig 2018/2019

Verksamhetsberättelse – Jobbansvarig 2018/2019
Under verksamhetsåret 2019 har PEDAL haft ett gott samarbete med Slottsstallarna. Pedals styrelse har under året haft jobbplikt på Slottsstallarna under våra ansvarsveckor. Som motprestation har styrelsen blivit givna förtur i kön till Slottsstallarnas öppetkvällar. Vi har under året haft sex ansvarsveckor där en återstår under höstterminen. Utöver detta har vi bidragit med jobbare till Slottsstallarnas stora öppetkvällar som: pumpöppning, Valborg, Halloween och Pumpstängning. Vid ett tillfälle under vårterminen och höstterminen har PEDAL även bidragit med jobbare till Slottsstallarnas storstäd. Under året har vi märkt att intresset av att jobba på Slottsstallarna har sjunkit vilket är en trend som vi hoppas vänder. Under höstterminen har PEDAL skapat ett jobbmärke som ges till jobbarna som tack. Som ett ytterligare tack har PEDAL anordnat tackaktiviteter. Under våren anordnades en tackaktivitet för alla som var med och jobbade under vårterminen på Knock ’em down. Jobbarna bjöds på bowling och buffé. Under hösten kommer det anordnas ytterligaren en tackaktivitet för de som jobbat höstterminen 2019. Mer information om tackaktiviteten kommer.

Undertecknat Johanna Lindblom, Jobbansvarig 2018/2019

Bilaga 2
§ 7 Ekonomisk berättelse
Pedals verksamhetsår 2018/2019 har följt samma kurva som tidigare år där ekonomin försvagades under det första halvåret då vi köpte in overaller och märken samtidigt som vi hade relativt få inkomster. Under kickoffen förstärktes ekonomin igen genom att våra nya medlemmar köpte kickoff-kit, märken samt deltog på våra utekvällar. Under höstterminen har Pedals ekonomi förblivit stark och går, i jämförelse med verksamhetsår 2017/2018, jämt ut.

I början av verksamhetsår 2018/2019 hade PEDAL en mycket bra ekonomi och den tillträdande styrelsen beslutade att investera i en ny dator samt skrivare till kontoret. Under året har vi fortsatt vårt nära samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vilket har varit förmånligt för PEDAL då de har sponsrat oss. Lärarförbundet har under året även deltagit på våra pluggkvällar och bidragit med frallor och priser till vårt quiz. Hemmakväll har sponsrat oss med godis under året men deras ekonomiska bidrag drog de tyvärr tillbaka. Förhoppningsvis återupptas detta till nästa verksamhetsår. Under vårterminen valde vi att designa och beställa ett flertal nya märken för att locka studenter utanför Pedals studentförening. De blev mycket populära och vi sålde ett stort antal märken under kickoffen och välkomstmässan. Vi har under höstterminen beslutat att ta bort swishavgiften på 1,5 kr som våra medlemmar tidigare betalat när de swishat PEDAL.  

Föreningen har under året haft möjlighet att erbjuda ett flertal aktiviteter till våra medlemmar. Jag har, tillsammans med utskottsansvariga, gjort budgetar för varje planerat evenemang och tack vare dessa har vi kunnat hålla en god balans i ekonomin. Intresset för Pedals aktiviteter har i år varit relativt svalt vilket har medfört att vi i vissa fall inte kunnat följa budgeten för evenemangen. Den planerade utbildningsresan till Stockholm fick avbokas eftersom vår äskan hos Linnestudenterna blev nekad. PEDAL anordnade istället en dagsresa till Bokmässan och Liseberg i Göteborg vilket inte innebar samma risk för ekonomin. I övergångsperioden från den gamla till den nya styrelsen kommer PEDAL anordna evenemang som finsittning och julpyssel vilka hamnar efter verksamhetsårets bokslut.

Undertecknat Emelie Karlsson, Kassör 2018/2019

Bilaga 3 
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2020 höjs med 50 kr. 

1 år: 150 kr
2 år: 200 kr
Hela studietiden: 250 kr

Bilaga 4
§ 10 Revidering av stadgar
Inga förslag på revideringar av stadgar. 

Bilaga 5
§ 11 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

Bilaga 6
§ 17 Beslut om hedersmedlemskap
Styrelsen föreslår att följande ska ges hedersmedlemskap:

  • Maria Tell
  • Emelie Karlsson
  • Therese Wetterberg
  • Sanna Holmqvist
  • Hanna Larsson
  • Beatrice Karlsson
  • Mårten Hjelm
  • Lina Johansson
  • Johanna Lindblom

Detta motiveras utifrån §4.3 i Pedals stadgar:
§4.3 Hedersmedlemskap
Hedersmedlemskap nomineras automatiskt till den som suttit i Pedals styrelse under ett (1) verksamhetsår. Medlem som med extra värdefullt arbete och förtjänstfullt engagemang stöttat PEDAL och Pedals verksamhet kan nomineras till hedersmedlem via motion följande motivering till valberedningen innan årsmötet. Valberedningen väljer upp till tre kandidater som sedan röstas om tillsammans med avgående styrelsemedlemmar under årsmötet. Sittande valberedning kan ej nomineras. Utöver föregående styrelsemedlemmars Hedersmedlemskap kan högst tre (3) Hedersmedlemskap delas ut under årsmötet.

Som tack för sitt arbete är Hedersmedlemmen medlem i PEDAL så länge som personen önskar. Beslut om samtliga Hedersmedlemskap ska tas vid ordinarie årsmöte och röstas om individuellt per nominerad Hedersmedlem. Därefter bokförs Hedersmedlemskap i medlemskapspärmen.