månadsarkiv: oktober 2016

Årsmöte

Varmt välkomna till PEDALs årsmöte fredagen den 25/11 kl. 18:00!

Vid årsmötet kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag på en ny styrelse utifrån inkomna ansökningar. Det är sedan årsmötet som beslutar hur den nya styrelsen kommer bli.

I enlighet med PEDALs stadgar kommer även följande bestämmas:

– Fastställandet av medlemsavgiften
– Val av revisor
– Godkänna verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen
– Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
– Besluta om hedersmedlemskap för avgående styrelsemedlemmar
– Eventuella motioner och propositioner kommer att behandlas.

Motionsrätt tillkommer medlemmar i PEDAL.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, den 11/11, och kommer bli publicerade tillsammans med eventuella propositioner från styrelsen innan årsmötet.
Motioner skickas till pedal@pedalivaxjo.se.

Som medlem i PEDAL har du rösträtt i alla frågor som tas upp under mötet. Omröstning sker öppet, såvida ingen medlem begär sluten omröstning. I omröstning där utfallet blir lika har ordförande i PEDAL utslagsröst.

Vi kommer att bjuda på fika, kaffe och te så kom på mötet och gör din röst hörd. Det är DU som har makten med din närvaro! Vi håller till i sal K1081. 

Veckomejl v. 43

Hej alla mysiga medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om jobba på Slottsstallarna med PEDAL och vid Halloween, utskottsmöte, sök till styrelsen, jobbmässa i Eksjö, lärartjänst i Gällaryd, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer

Veckomejl v. 41

Hej alla trampande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om valberedningsmöte, trampa med PEDAL, hur man får notiser från PEDALs facebooksida, Stalljobbargrupp på Facebook, föreläsning med Friends, Läxläsning på HVB-hem Wälludden i Växjö med Multicultural, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer

Veckomejl v. 40

Hej alla inspirerande medlemmar!

Veckans mejl innehåller info om utvärdering om PEDALs kickoff 2016, halva inträdet för PEDAL på Slottsstallarna, valberedningsmöte, trampa med PEDAL, kontorets öppettider och Diplomatens spalt.

Läs mer